List prof. Alana Liu w obronie kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Prof. Alan Liu (University of California, Santa Barbara), który był gościem Laboratorium Humanistyki Współczesnej w czerwcu 2017 roku, wystosował list do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapowiedzi usunięcia kulturoznawstwa z listy dyscyplin naukowych:


„Jedną z najbardziej stymulujących intelektualnie międzynarodowych wizyt, jaką odbyłem w ciągu mojej 28-letniej zawodowej kariery, była wizyta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w czerwcu 2017 roku, gdzie poprowadziłem dwa wykłady i spotkałem znakomitych członków zespołu, doktorantów i publiczność uczestniczącą w zorganizowanych przez Instytut wydarzeniach. Szczególnie warte uwagi było Laboratorium Humanistyki Współczesnej działające w Instytucie, które prowadzi badania nad kulturowym znaczeniem mediów cyfrowych, relacjami między dyscyplinami humanistycznymi oraz „laboratoryjnymi” naukami ścisłymi, a także relacjami między starymi mediami, takimi jak książki, i nowymi, jak Internet. Ponieważ moje własne badania w zakresie cyfrowej humanistyki i studiów nad nowymi mediami łączą się z tymi polami, ale również dlatego, że jestem badaczem znanym z bardziej tradycyjnych studiów (zwłaszcza nad wczesną, dziewiętnastowieczną literaturą romantyczną), doceniam, jak ważne tego rodzaju badania kulturoznawcze są dla Polski”


Fiszki i humanistyka analogowa

Goszcząc na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara w ramach stypendium Fulbrighta, Aleksandra Kil przedstawi referat o narzędziach i praktykach humanistyki analogowej. Zaprezentuje swoje badania nad dotąd nieopracowanymi fiszkami profesora Stanisława Pietraszki. W perspektywie archeologii mediów i w świetle debat o techniczności humanistycznej pracy, toczonych ostatnio głównie w nurcie humanistyki cyfrowej, fiszki jawią się jako interesujący apparatus o swoistych protokołach i formatach, problematyzujący naukową (od)twórczość.

Organizatorem wykładu na UCSB jest Transcriptions Center.

Pobierz: plakat (pdf)

Think Tank Choreograficzny Malta 2017

Członkini Laboratorium Magdalena Zamorska została zaproszona do współtworzenia Think Tanku Choreograficznego, „nieistniejącej organizacji, która ma stać się rzeczywistą platformą wymiany i rezerwuarem pomysłów na przyszłość”.

W ramach cyklu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie w Poznaniu odbędzie się szereg wydarzeń związanych z nowa choreografią i nowym tańcem, którego kuratorem jest Mateusz Szymanówka. W dniach 20-23 czerwca Magdalena Zamorska będzie uczestniczyć w godzinach porannych (w roli obserwatorki) w Nobody’s Business Doing Nobody’s Dance – spotkaniu artystów tańca i choreografii mającym na celu „wymianę praktyk w sztukach performatywnych”.

Natomiast w sesji popołudniowej odbędzie się „cykl zamkniętych dla publiczności spotkań pod hasłem Think Tank Choreograficzny myśli kolektywnie, w których uczestniczyć będą przedstawiciele polskiej sceny tańca współczesnego oraz goście z zagranicy. Ich celem będzie rozmowa o kontekście, który kształtują twórcy tańca – możliwościach współpracy i samoorganizacji oraz relacjach z instytucjami i publicznością. Co udało się osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? Jakie rozwiązania są skuteczne i dlaczego? W jaki sposób z podobnymi problemami radzą sobie twórcy za granicą? Jakie mogą być spodziewane i niespodziewane scenariusze rozwoju choreografii i tańca w Polsce?”.

„Think Tank Choreograficzny to projekt badawczy poświęcony praktykom, metodom i narzędziom rozwijanym na styku polskiej i międzynarodowej sceny tańca współczesnego, wykorzystujący formę wywiadu jako sposób wytwarzania wiedzy i jej upubliczniania. Jego celem jest przybliżanie działalności polskich choreografek i choreografów poprzez wspólne poddanie refleksji metod pracy, konceptów napędzających procesy twórcze, historii praktyk oraz kontekstów, w których pracują artyści. Think Tank Choreograficzny jest zainteresowany tańcem jako kulturą wiedzy, w której informacje i umiejętności generowane są przede wszystkim w ciałach i przekazywane poprzez ciała. Wiedzy, która krąży między sceną, studio, galerią, muzeum, warsztatami, laboratoriami, oknami przeglądarek, dyskami komputerów oraz innymi przestrzeniami, w których choreografuje się i tańczy. Wiedzy z pierwszej i z drugiej ręki, która przekształca się migrując między ciałami i kontekstami. Wiedzy, którą czasami trudno przełożyć na słowa”.

Więcej informacji:

http://ttch.pl/

http://www.artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/nobodys-business-doing-nobodys-dance/3154

Facebook: strona wydarzenia

ARCHIWUM ZDA/E/RZEŃ

W roku akademickim 2016/17 w ramach specjalności Performans – sztuka rozwoju już po raz drugi przeprowadziliśmy eksperymentalnie zajęcia łączone: przedmiot Performans przemiany został zrealizowany we współpracy z Pracownią Intermediów wrocławskiej ASP. Ze strony ASP opiekunką projektów była dr Małgorzata Kazimierczak, a ze strony UWr – dr Magdalena Zamorska.

Eksperymentalna formuła pozwoliła nawiązać współpracę studentom, które w swoich praktykach badawczo-naukowych i artystycznych posługują się odmiennymi językami. W ramach wspólnie odbywanych spotkań konwersatoryjnych oraz praktycznej współpracy projektowej obie grupy mogły rozwijać nowe, wykraczające poza podstawowe programy nauczania kompetencje. Tematem, który był dyskutowany w oparciu o szereg tekstów należących już do kanonu współczesnej humanistyki, w tym obejmujących zagadnienia krytyki społecznej i artystycznej oraz praktyk kuratorskich, i który stanowił równocześnie inspirację dla powstających projektów artystycznych, było ARCHIWUM. Powstające projekty przyjęły formę performansów multimedialnych, instalacji, instalacji partycypacyjnych oraz instalacji wideo. Pracom artystycznym towarzyszy dokument tekstowy zawierający zarówno opisy koncepcji artystycznej, jak i impresje dotyczące procesu twórczego.

Część projektów, które powstały w wyniku połączenia kompetencji badawczych i artystycznych studentek Uniwersytetu i Akademii zostanie zaprezentowana w ramach SCENY SZTUKI INTERMEDIALNEJ / X edycja / PODWODNY WROCŁAW 2017. W tym roku doroczna impreza nosi tytuł ARCHIWUM ZDA/E/RZEŃ wystawa, instalacje, fotografia, projekcje, pokazy, poezja, performance, efemeryczne działania twórcze. Kuratorką projektu jest dr Małgorzata Kazimierczak.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na jej otwarcie 22.06.2017, czwartek, godz. 19.00 w Browarze Mieszczańskim, ul. Hubska 44, Wrocław.

Studenci i studentki kulturoznawstwa, którzy zaprezentują swoje prace to: Ewelina Fiut, Aldona Jankowiak, Michalina Mika, Aleksandra Żak, Monika Bator, Konrad Chodak, Kamila Kulig, Pola Piekarska, Michalina Zielezińska, Alicja Mróz, Anastazja Szymańska, Iwona Januszewska, Karolina Rzepka, Agata Kwiecińska, Dominika Manderla.

więcej: http://industrialart.eu/podwodny-wroclaw/2017

pobierz: plik z esejami towarzyszącymi projektom (pdf)

Stypendium Fulbrighta dla Aleksandry Kil

Członkini Laboratorium Aleksandra Kil została stypendystką prestiżowego Programu Fulbrighta (Fulbright Junior Advanced Research Award) i we wrześniu 2017 roku wyjedzie na półroczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. W trakcie pobytu w USA będzie prowadzić badania do swojej pracy doktorskiej (Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego). Pierwsze sześć tygodni w USA doktorantka spędzi na Uniwersytecie Nowojorskim pod opieką specjalistki od historii mediów, profesor Lisy Gitelman. Potem uda się na Zachodnie Wybrzeże – miejscem odbywania dalszej części stypendium będzie Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara. W tamtejszym centrum badawczym Transcriptions Center doktorantka będzie pracować pod okiem mentora, profesora Alana Liu.

fotografia wykorzystana w nagłówku: Komisja Fulbrighta