O humanistyce cyfrowej. Wizyta prof. Alana Liu

Od 25 czerwca do 1 lipca gościem Laboratorium będzie znawca humanistyki cyfrowej, literaturoznawca oraz badacz mediów profesor Alan Liu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Wizyta profesora Liu odbędzie się w ramach programu Visiting Professors finansowanego przez Urząd Miasta Wrocław.

Profesor Liu jest autorem trzech książek: Local Transcendence: Essays on Postmodern Historicism and the Database, Chicago: University of Chicago Press, 2008; Laws of Cool: Knowledge Work and the Culture of Information, Chicago: University of Chicago Press 2004; Wordsworth: the Sense of History, Stanford: Stanford University Press, 1989. W 1998 roku założył centrum humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Kalifornijskim, co czyni go jednym z pionierów na tym polu badawczym. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą krytycznym studiom nad infrastrukturą.

We wtorek 27 czerwca o godz. 17:00 profesor Liu wygłosi otwarty wykład pt. Key Trends in the Digital Humanities: How the Digital Humanities Challenge the Idea of the Humanities. Wykład odbędzie się w gościnnych progach Centrum Sztuki WRO, z którym Laboratorium współpracuje już kolejny raz.

Podczas swojej wizyty we Wrocławiu profesor Liu poprowadzi także seminarium naukowe zatytułowane Critical Infrastructure Studies. Zainteresowanych wzięciem udziału w seminarium prosimy o kontakt: laboratorium@uni.wroc.pl.

Wykład prof. Doroty Głowackiej „Tabu czy niewiedza? Przemoc seksualna jako oręż wojny i ludobójstwa”

Laboratorium Humanistyki Współczesnej Instytutu Kulturoznawstwa UWr. zaprasza na wykład prof. Doroty Głowackiej (University of King’s College, Halifax) pt. Tabu czy niewiedza? Przemoc seksualna jako oręż wojny i ludobójstwa.

Wykład odbędzie się we wtorek, 23.05, o godz. 18.00 w sali 208 (Szewska 36).

Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.

Dorota Głowacka – profesor nauk humanistycznych na University of Kins’s College w Halifaxie. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat z literatury współczesnej uzyskała na Uniwersytecie Stanowym Nowego Yorku w Buffalo. Zainteresowania badawcze: polityka pamięci, literatura i sztuka Holocaustu, relacje polsko-żydowskie, krytyczna teoria rasy, feminizm i studia genderowe. Redaktorka m.in. książki „Imaginary Neighbors: Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust” (razem z J. Żylińską, 2007), a także numeru tematycznego czasopisma „Culture Machine” zatytułowanego „Community” (2006). Autorka książki „Disappearing Traces: Holocaust Testimonials, Ethics and Aesthetics” (2012). W Polsce właśnie ukazała się jej książka „Po tamtej stronie: świadectwo, afekt wyobraźnia”. Obecnie przebywa na stypendium w Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum (Waszyngton).

Krzemień pasiasty – znaczenia i wartości. Spotkanie z Adamem Nobisem

W dniu 25.02.2016 gościem Laboratorium był prof. Adam Nobis, kierownik sąsiadującej z nami Lokalnej Pracowni Studiów Globalnych i redaktor czasopisma Kultura – Historia – Globalizacja, który przedstawił wyniki swoich analiz współczesnej symboliki i mitologii związanej z krzemieniem pasiastym. Jest to kamień występujący wyłącznie na terenie Polski w Górach Świętokrzyskich. Stanowi on interesujący obiekt badawczy dla archeologów ze względu na jego wykorzystanie przez ludzi z okresu neolitu i paleolitu. Natura nieożywiona skłania do refleksji nad nie-ludzką perspektywą czasową. Dlatego wspólnie z naszym gościem zastanawialiśmy się nad tym, jak można myśleć o kamieniach i minerałach, aby uniknąć pułapek antropocentryzmu. Prof. Nobis wprowadził także niezwykle interesującą kwestię kosmicznego punktu widzenia.

Biografie zdjęć terenowych. Warsztaty z Grażyną Kubicą

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium z zakresu antropologii wizualnej, które poprowadzi dr Grażyna Kubica. Warsztaty będą miały cha­rak­ter zamknięty. Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o kon­takt z mgr Aleksandrą Kil (aleksandra.kil@uni.wroc.pl).

data: 21 grudnia 2015, godz. 13.00,
miejsce: Instytut Kulturoznawstwa UWr, ul. Szewska 50/51, sala nr 7

O „Epilogach” Dariusza Czai rozmowy kulturoznawcze

Na listopadowym spotkaniu (19 listopada 2014) w gościnnych progach klubu dyskusyjnego CaféTHEA, działającego przy Instytucie Grotowskiego, dyskutowaliśmy z profesorem Dariuszem Czają (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński) o jego nieopublikowanej jeszcze książce pt. Epilogi. Rozmowy antropologiczne. Składa się ona z rozmów z Autorem, poświęconych jego pracom: Sygnaturze i fragmentowi, Anatomii duszy, Lekcjom ciemności, Gdzieś dalej, gdzie indziej i Znakom szczególnym. Epilogi nie wyczerpują jednak zestawu pytań, do jakich skłania lektura książek Czai. By wymienić ledwie kilka poruszanych przez nas wątków, wspomnijmy, że zajmowały nas: racjonalność właściwa humanistyce i przypisywany jej przez Czaję grzech „historyzmu”, „wyporność” języków humanistycznych, relacje między podróżowaniem a opowieścią o nim, podróże antycypowane, miejsce zwierząt w „anatomii duszy” i poszukiwanie duszy w „języku potocznym” sztuki, czyli w popkulturze.