Witajcie w antropocenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach poświęconych antropocenowi. Spotkania mają charakter zamknięty, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Jackiem Małczyńskim (jacek.malczynski@gmail.com).

Program:

1. Witajcie w antropocenie!
18.03.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– D. Chakrabarty, Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 168-199.
– J. Bennett, Życie w antropocenie, przeł. J. Bednarek, w: Ekologie, red. A. Jach, P. Juskowiak. A. Kowalczyk, Łódź 2014, s.189-199.

2. Kres wzniosłości?
07.04.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– B. Latour, Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez sztukę i politykę, przeł. A. Kowalczyk, w: Ekologie, red. A. Jach, P. Juskowiak. A. Kowalczyk, Łódź 2014, s. 157-174.
– B. Latour, How to Sort out the Many Ambiguities of the Concept of Anthropocene,

3. Zabijanie w XXI wieku
12.05.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2010.
– C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buraś, Warszawa 2012.

4. Geologia mediów
02.06.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– J. Parikka, A Geology of Media, Minneapolis, London 2015.
– J. Żylińska, Czy mamy bać się końca świata? Afekt, geologia i posthumanizm jako wyznaczniki nowego horyzontu w humanistyce, przeł. P. Poniatowska, w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, Warszawa 2015, s. 49-69.

5. „Co się dzieje w naszym domu”?
16.06.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– Encyklika Laudato Si’ Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom

 
Fotografia wykorzystana w nagłówku: Alfred Palmer (domena publiczna)

Humanistyka w cieniu dronów

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach z cyklu „Humanistyka w cieniu dronów”. Będziemy dyskutować o problemach etycznych, w jakie wikła nas współczesna, mocno usieciowiona wojna z terroryzmem. Przedmiotem analiz podczas seminariów staną się także aspekty wizualne i audialne technologii wykorzystanej przy konstrukcji nowoczesnych bezzałogowych statków powietrznych. Spotkania mają charakter zamknięty, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rafałem Nahirnym (rafal.nahirny@uwr.edu.pl).
 
Program:
 
1. O statkach w butelkach i niezgodzie, która buduje (zbiorowość). Wprowadzenie do kartografii kontrowersji
6.05.2015, godz. 17.00, sala nr 7
prowadzenie: mgr Aleksandra Kil

Na środowym spotkaniu porozmawiamy o mapowaniu kontrowersji – dydaktycznej wersji teorii aktora-sieci, która ma służyć obserwowaniu i opisywaniu „magmatycznych“, stających się na naszych oczach, spornych elementów życia społecznego. Metoda ta wywodzi się z socjologii wiedzy naukowej i jest wiązana z ANT i STS, ale ostatnio migruje też coraz śmielej w inne humanistyczne obszary badawcze, zajmujące się architekturą, dizajnem czy urbanistyką. Zastanowimy się, jak stosować pojęcie kontrowersji (odróżniane od potocznego użycia tego słowa), by mogło ono wzbogacić refleksję nad dronami oraz nasze własne skrzynki na narzędzia.

 
2. Wprowadzenie do badań nad dronami
3.06.2015, godz. 15.00, sala nr 7
wystąpienia: Mateusz Gietner, dr Rafał Nahirny, dr Magdalena Zamorska

Podczas seminarium zastanowimy się nad tym, czy i jak możemy uczynić drony obiektem kulturoznawczych/(post)humanistycznych badań. W tym celu będziemy rozmawiać o (pre)historii dronów, teorii spojrzenia, nowych modelach sprawowania władzy i kontrolowania terytorium, życiu pod dronami, doświadczeniach operatorów, współczesnej sztuce krytycznej i eksperymentach artystycznych oraz kulturze DIY i entuzjastach dronów.

 
3. Biopolityka – nekropolityka – nekroetyka
23.06.2015, godz. 15, sala nr 7
wprowadzenie: mgr Aleksandra Kil (biografia intelektualna Grégoire Chamayou), Mateusz Gietner (Eyal Weizman i etyka mniejszego zła), dr Rafał Nahirny (koncepcja nekropolityki Achille Mbembe)

Ataki dronów, jak przekonuje G. Chamayou, uzasadniane są przez ich zwolenników także przy pomocy argumentów o charakterze etycznym. W trakcie seminarium będziemy się zastanawiać nad tym, czym jest opisywana przez francuskiego badacza nekroetyka. Jeżeli jest ona jakąś „zdegenerowaną” formą etyki, to jak ją rozpoznać, żeby nie wpaść w jej pułapkę? Czy zwolennicy nekroetyki operują jakimiś powtarzalnymi schematami myślenia i argumentacji? Jak możemy poddać je skutecznej krytyce?

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu: część III „Necroethics”)

 
4. O dronach pięknych jak motyle, natrętnych jak komary i pracowitych jak mrówki
21.01.2016, godz. 17:00, sala nr 7
wprowadzenie: dr hab. Renata Tańczuk

Równie często jak o historii zwykliśmy mówić o przyrodzie, że jest naszą nauczycielką. Niezależnie od tego jak daleko jesteśmy dziś od natury, jest ona dla nas stałym punktem odniesienia, gdy myślimy o naszej ludzkiej tożsamości, o świecie, w którym żyjemy i żyć chcemy. Technologią w znacznym stopniu rządzi zasada powtórzenia i naśladowania tego, co stworzyła natura. Można stwierdzić, że wbrew idei postępu głosi ona, np. biomimetyka, że nie jesteśmy w stanie stworzyć nic lepszego od natury, możemy tylko wykorzystywać i naśladować ją samą, jej rozwiązania, tworząc równoległy świat technonatury, technofauny, technoflory.Podczas seminarium przyjrzymy się zjawisku naturalizacji i animalizacji dronów analizując wybrane przykłady: eMotionButterflies, SmartBird i BionicOpter firmy Festo, projekt MAV U.S. Air Force – Flapping Wing Micro Air Vehicle.

 
5. Człowiek, który stał się dronem. Dyskusja o filmie Good Kill (2014) Andrew Niccola
3.03.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Na najbliższym seminarium będziemy rozwiać o filmie Andrew Niccola Good Kill z 2014 roku. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jakim językiem należy opisywać doświadczenia operatorów dronów. Zapytamy też o to, w jaki sposób przedstawiać współczesny, usieciowiony konflikt zbrojny, którego przebieg i działania uczestników nie wpisują się w typowe konwencje charakterystyczne dla kina wojennego. Chociaż, być może film Niccola nie jest filmem o globalnej wojnie z terroryzmem, ale o niebezpieczeństwach związanych z ekspansją szarych stref demokracji. Spróbujemy także zidentyfikować czające się na widzów pułapki.

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu rozdziały: „Psychopathologies of the Drone” oraz „Killing from a Distance”)
 
6. Niefortunne drony. Wypadki, awarie i kolizje w przestworzach
19.05.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Tematem seminarium będzie proces oswajania dronów przez cywilnych użytkowników. Przyjrzymy się uważnie powstałemu w związku z tym procesem odrębnemu gatunkowi amatorskiego wideo właściwemu przede wszystkim serwisowi You Tube, jakim jest „drone fail”.

 
7. Krajobraz wygodnego zabijania
prowadzenie: Błażej Kolański

 

Fotografia wykorzystana w nagłówku: U.S. Air Force (domena publiczna)