Niezgoda, która buduje (zbiorowość). O mapowaniu kontrowersji // slajdy z wykładu Aleksandry Kil

W ramach zainicjowanego w MWW cyklu debat i warsztatów „WSPÓLNOTA, GŁUPCZE!” Aleksandra Kil wygłosiła wykład poświęcony mapowaniu kontrowersji (18.03.2015). W swoim wystąpieniu przedstawiła historię kartografii kontrowersji, główne założenia tej spokrewnionej z teorią aktora-sieci metody oraz wskazała na stojące przed nią wyzwania. Jako przykład i materiał ilustracyjny posłużyła kontrowersja dotycząca zmiany klimatu.

pobierz slajdy towarzyszące wykładowi: prezentacja (pdf)