Groza biodronów // Renata Tańczuk

[fragment pochodzi z tekstu: R. Tańczuk, Drony piękne jak motyle, natrętne jak komary i pracowite jak mrówki. Uwagi o naturze i sprawstwie bionicznych owadów, który ukaże się niebawem w książce Humanistyka w cieniu dronów pod red. A. Kil, R. Nahirnego i M. Zamorskiej]

Jussi Parikka w Insekt Media zauważa, że od lat 80. ubiegłego wieku owady stały się ważnym modelem dla projektów sztucznych agentów, także sztucznej inteligencji, a terminy takie jak rój, rozdystrybuowana inteligencja, modele organizacji właściwe dla owadów przenikają do dizajnu technologii cyfrowych, kulturowych i teoretycznych analiz systemów mediów [1]. Parika przypomina, że Roodney Brook w tekście z 1989 roku Szybkie, tanie i poza kontrolą, przygotowanym wspólnie z Anitą Flynn, przedstawił pomysł insektopodobnych mobotów jako agentów eksploracji przestrzeni. Własności życia owadziego, które były ważne dla tej ideii to: „żadnego centralnego zarządzania, lecz masowy paralelizm i współpraca” [2].

Fascynacja insektami i ich życiem wyraźnie przejawia się w przywołanych już projektach Festo oraz w kolejnym, również tej firmy, BionicANT. Jak można przeczytać w tekście reklamującym ten ostatni produkt, „inżynierowie Festo nie tylko przejęli delikatną anatomię naturalnej mrówki jako model. Po raz pierwszy współdziałanie tych stworzeń zostało również przeniesione do świata technologii przy użyciu złożonych algorytmów sterujących. Podobnie jak ich naturalne modele, BionicANTs współpracują według przejrzystych reguł. Komunikują się ze sobą oraz koordynują swoje działania i ruchy. Każda mrówka podejmuje decyzje autonomicznie, ale czyniąc to, zawsze podporządkowuje się wspólnemu celowi i w ten sposób odgrywa rolę polegającą na wykonaniu swej części złożonego zadania” [3].

O ile wskazane właściwości społeczności owadzich wydają się budzić raczej podziw niż obawy, to jednak techniczne ikony insektów, szczególnie te, których potencjał militarny jest akcentowany, poruszają naszą wyobraźnię, a przede wszystkim budzą lęk. Ich siłą są nasze entomologiczne fobie, ciągle ożywiające skojarzenia z tym, co owadzie, co wydaje się być najbardziej instytnktowne, nieświadome, bezmyślne, poza kontrolą, niepostrzeżenie przekraczające granice, plugawe, ohydne, wyparte. W pewnym stopniu te lęki oddaje Hugh Raffles w Insectopedii: „Prześladuje mnie koszmar nadmiernej płodności i koszmar rozmnożenia bez granic. Koszmar niestrzeżonego ciała i tego, kto może weń wniknąć. Koszmar otwartych i bezbronnych miejsc. Koszmar obcych istot w naszym krwioobiegu, w naszych uszach, oczach i pod powierzchnią skóry. Koszmar rojenia i pełznięcia, bycia przenikanym i obserwowanym w ciemności. Koszmar wicia się i poruszania tyłem. Koszmar zbyt wielu kończyn. Koszmar niemożności spotkania się z Innym twarzą w twarz – i nieposiadania przezeń twarzy” [4].

Raffles rozwija opowieść o koszmarach nocnych związanych z owadami łącząc je z wojną i inwigilacją, do których drony, czyli bzyczące trutnie, są wykorzystywane: „Jest koszmar armii, która finansuje prawie całe podstawowe badania w nauce o insektach, koszmar, który zagłębia się w mózgi i brzytwą tnie oczy, koszmar, że coś z tego ujawni tajemnice rojenia szarańczy, nawigacji pszczół lub mrówczego poszukiwania, sekrety te zrodzą inne sekrety, koszmary inne koszmary, poczwarki inne poczwarki, owady zrodzone z mikroimplantów; po części maszyna, po części owadzie owady, zdalnie sterowane uzbrojone inwigilujące owady; ćmy wykonujące lot bojowy; tajne żuki; nie wspominając o robotycznych owadach, masowo produkowanych, masowo rozmieszczanych, masowo samobójczych koszmarnych owadach. To są koszmary, które śnią o nadchodzących wojnach, wojnach owadów bez narażonych na atak centrów dowodzenia, formujących się i rozpraszających się, skupiających się i rozpływających się, zdecentralizowane, usieciowione; o net war, o sieciocentrycznych działaniach wojennych, o wojnach bez ofiar (przynajmniej po naszej stronie), sny o Osamie bin Ladenie, gdzieś w jaskini. Są to koszmary o niewidocznych terrorystach, rojących się bez liku, atakujących osobiste miejsca i niestrzeżone chwile. Koszmary naszego wieku, koszmary wyłaniania się, roju zła, zgrai złych ludzi, superorganizmu ponad jednostkami, »rojącymi się z własnej inicjatywy« – namierzającymi z rozproszonych lokalizacji różne cele, a potem rozpraszającymi się tylko po to, aby uformować nowe roje” [5].

 

Wywołujący lęk obraz owadów, zdolnych do niekontrolowanego rozmnażania się, podlegających tajemniczym metamorfozom, tworzących atakujące roje, przed którymi nie sposób się ukryć, a które pojawiają się niespodziewanie, jest zmaterializowany w przedstawieniach dronów krążących w poszukiwaniu wrogów, wizualizacjach projektów miniaturyzacji dronów do rozmiarów owadów czy w przedstawieniu drona-komara, kłującego ludzki palec. W serwisie Youtube obejrzeć można film zamieszczony tam w 2009 roku, informujący o projekcie stworzenia przez US Air Force Research Laboratory MAVów (Micro Air Vehicle) wielkości ptaka i owada. Początkowe kadry filmu pokazują szybowiec, z którego wylatuje rój roboinsektów. Jeden z nich w kolejnych sekwencjach wleci niepostrzeżenie do pomieszczenia, w którym przebywa terorysta-snajper przygotowujący się do popełnienia zbrodni. W decydującym momencie mechaniczny owad atakuje terrorystę w tył głowy, uniemożliwając mu oddanie precyzyjnego strzału. Zgodnie z sloganem kończącym ten film, bio-inspirowane drony, zdolne również do działania w roju, mają być: „Dyskretne ,Wszechobecne, Śmiercionośne”.

Przypisy:

  1.  J. Parikka, Insect Media. An Archaeology of Animals and Technology, University of Minnesota Press, Minneapolis, London 2010, s. X
  2. Ibidem, s. XII.
  3. BionicANTs. Cooperative… Twórcy bionicznych mrówek podkreślają podobieństwo swoich dzieł do ich żywych mrówek: „BionicANTs również bardzo zbliżają się do swego naturalnego wzoru w wyglądzie i konstrukcji. Nawet aparat gębowy używany do chwytania obiektów jest odtworzony bardzo szczegółowo”.
  4. H. Raffles, Isectopedia, Vintage, New York 2010, s. 202; za: M. Żółkoś, Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies, [w:] A. Barcz, D. Łagodzka, Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, IBL PAN Wyd., Warszawa 2015, s. 40.
  5. H. Raffles, Isectopedia, Vintage, New York 2010, s. 170.

Fotografia wykorzystana w nagłówku: esiul (domena publiczna)

Post jest częścią serii Fragmenty. Zobacz pozostałe wpisy.

Konferencja „5 ton nad ziemią”. Panel z udziałem Rafała Nahirnego

W piątek 29 stycznia w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, odbędzie się konferencja finałowa Kampanii “5 ton nad ziemią” poświęcona różnym aspektom nabycia i użycia przez Polskę systemów dronów bojowych.

W konferencji “5 ton nad ziemią. Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa” wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski, politycy, a także przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Przyjmie ona formę dyskusji panelistów połączonej z dialogiem z publicznością. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z tematyką, która choć nie jest szeroko dyskutowana, jest bardzo aktualna i istotna.

W panelu dotyczący problemów społecznych i etycznych, który poprowadzi Anna Walkowiak z Fundacji Panoptykon, weźmie udział z ramienia naszego Laboratorium Rafał Nahirny.

Laboratorium sprawuje patronat honorowy nad wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów!

data: 29 stycznia 2016 roku, godz. 9.00-18.00
miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, sala Wystawowa, Warszawa
ważne linki:
wydarzenie w serwisie Facebooku
strona internetowa konferencji

Magdalena Zamorska i Rafał Nahirny gośćmi Macieja Przestalskiego w Radiu RAM

W sobotę 31.11.2015 r. Magda Zamorska i Rafał Nahirny byli gośćmi Macieja Przestalskiego w Radiu RAM, gdzie opowiadali o bezzałogowych statkach powietrznych, końcu prywatności i zakończonej właśnie konferencji „Czego pragną drony?”. Całej audycji można odsłuchać poniżej.

 

 
Fotografia wykorzystana w nagłówku: Maciej Przestalski (Radio RAM)

Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka

Wrocław, 29 października 2015 r., ul. Szewska 36
Instytut Kulturoznawstwa UWr
Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr

 

pobierz: program konferencji i książka abstraktów w wersji PDF (projekt: Mateusz Gietner)
pobierz: call for papers (PDF)
zobacz: relacja fotograficzna (Facebook)

 

dr Piotr J. Fereński (UWr), Prawo do dronów

dr Andrzej Postawa (PWr), Drony a bezpieczeństwo i prywatność informacji

mgr Marta Habdas (UJ), Nie-ludzka perspektywa: drone photography i topos spojrzenia z lotu ptaka

mgr Anna Sarosiek (UPJPII, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych), Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego

zobacz prezentację: mgr Anna Sarosiek, Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego (PDF)

dr Tomasz Wójtowicz (WSIiZ), Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia się etos wojownika

zobacz prezentację: dr Tomasz Wójtowicz, Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia się etos wojownika (PDF)

mgr Karolina Chyla (UWr), Implikacje wykorzystania dronów dla bezpieczeństwa Arktyki

mgr Justyna Stasiowska (UJ), Sound of everyday fear – dźwiękowe oddziaływanie dronów w kontekście nowych form nadzoru

mgr Kaja Kowalczewska (UJ), Zasada humanitaryzmu a używanie robotów bojowych z postępującą autonomicznością. Perspektywa prawna

mgr Katarzyna Peplinska (UJ), Enrique Iglesias łapie drona, czyli drony w perspektywie performatycznej

mgr Agata Ludzis-Todorov (SWPS UH), Drony na Twitterze – prezentacja projektu „Digital Source Criticism”

strona projektu Digital Source Criticism

get out. get in. performans Ireny Lipińskiej

Konferencji towarzyszył performans Ireny Lipińskiej get out. get in. (trzecia próba eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze), prezentowany przez Pracownię Katedry Mediacji Sztuki i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

pobierz pełen opis: Performans get out. get in. (PDF)
zobacz: relacja fotograficzna (Facebook)

 

Organizatorzy:
dr Rafał Nahirny (rafal.nahirny@uwr.edu.pl)
dr Magdalena Zamorska (magdalena.zamorska2@uwr.edu.pl)
mgr Aleksandra Kil (aleksandra.kil@uni.wroc.pl)
Mateusz Gietner (mateuszginta@gmail.com)

Strona internetowa konferencji: http://www.laboratorium.uni.wroc.pl/konfernecja-drony/

 

Fotografia wykorzystana w nagłówku: Brian Ferguson (domena publiczna)

Humanistyka w cieniu dronów

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach z cyklu „Humanistyka w cieniu dronów”. Będziemy dyskutować o problemach etycznych, w jakie wikła nas współczesna, mocno usieciowiona wojna z terroryzmem. Przedmiotem analiz podczas seminariów staną się także aspekty wizualne i audialne technologii wykorzystanej przy konstrukcji nowoczesnych bezzałogowych statków powietrznych. Spotkania mają charakter zamknięty, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rafałem Nahirnym (rafal.nahirny@uwr.edu.pl).
 
Program:
 
1. O statkach w butelkach i niezgodzie, która buduje (zbiorowość). Wprowadzenie do kartografii kontrowersji
6.05.2015, godz. 17.00, sala nr 7
prowadzenie: mgr Aleksandra Kil

Na środowym spotkaniu porozmawiamy o mapowaniu kontrowersji – dydaktycznej wersji teorii aktora-sieci, która ma służyć obserwowaniu i opisywaniu „magmatycznych“, stających się na naszych oczach, spornych elementów życia społecznego. Metoda ta wywodzi się z socjologii wiedzy naukowej i jest wiązana z ANT i STS, ale ostatnio migruje też coraz śmielej w inne humanistyczne obszary badawcze, zajmujące się architekturą, dizajnem czy urbanistyką. Zastanowimy się, jak stosować pojęcie kontrowersji (odróżniane od potocznego użycia tego słowa), by mogło ono wzbogacić refleksję nad dronami oraz nasze własne skrzynki na narzędzia.

 
2. Wprowadzenie do badań nad dronami
3.06.2015, godz. 15.00, sala nr 7
wystąpienia: Mateusz Gietner, dr Rafał Nahirny, dr Magdalena Zamorska

Podczas seminarium zastanowimy się nad tym, czy i jak możemy uczynić drony obiektem kulturoznawczych/(post)humanistycznych badań. W tym celu będziemy rozmawiać o (pre)historii dronów, teorii spojrzenia, nowych modelach sprawowania władzy i kontrolowania terytorium, życiu pod dronami, doświadczeniach operatorów, współczesnej sztuce krytycznej i eksperymentach artystycznych oraz kulturze DIY i entuzjastach dronów.

 
3. Biopolityka – nekropolityka – nekroetyka
23.06.2015, godz. 15, sala nr 7
wprowadzenie: mgr Aleksandra Kil (biografia intelektualna Grégoire Chamayou), Mateusz Gietner (Eyal Weizman i etyka mniejszego zła), dr Rafał Nahirny (koncepcja nekropolityki Achille Mbembe)

Ataki dronów, jak przekonuje G. Chamayou, uzasadniane są przez ich zwolenników także przy pomocy argumentów o charakterze etycznym. W trakcie seminarium będziemy się zastanawiać nad tym, czym jest opisywana przez francuskiego badacza nekroetyka. Jeżeli jest ona jakąś „zdegenerowaną” formą etyki, to jak ją rozpoznać, żeby nie wpaść w jej pułapkę? Czy zwolennicy nekroetyki operują jakimiś powtarzalnymi schematami myślenia i argumentacji? Jak możemy poddać je skutecznej krytyce?

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu: część III „Necroethics”)

 
4. O dronach pięknych jak motyle, natrętnych jak komary i pracowitych jak mrówki
21.01.2016, godz. 17:00, sala nr 7
wprowadzenie: dr hab. Renata Tańczuk

Równie często jak o historii zwykliśmy mówić o przyrodzie, że jest naszą nauczycielką. Niezależnie od tego jak daleko jesteśmy dziś od natury, jest ona dla nas stałym punktem odniesienia, gdy myślimy o naszej ludzkiej tożsamości, o świecie, w którym żyjemy i żyć chcemy. Technologią w znacznym stopniu rządzi zasada powtórzenia i naśladowania tego, co stworzyła natura. Można stwierdzić, że wbrew idei postępu głosi ona, np. biomimetyka, że nie jesteśmy w stanie stworzyć nic lepszego od natury, możemy tylko wykorzystywać i naśladować ją samą, jej rozwiązania, tworząc równoległy świat technonatury, technofauny, technoflory.Podczas seminarium przyjrzymy się zjawisku naturalizacji i animalizacji dronów analizując wybrane przykłady: eMotionButterflies, SmartBird i BionicOpter firmy Festo, projekt MAV U.S. Air Force – Flapping Wing Micro Air Vehicle.

 
5. Człowiek, który stał się dronem. Dyskusja o filmie Good Kill (2014) Andrew Niccola
3.03.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Na najbliższym seminarium będziemy rozwiać o filmie Andrew Niccola Good Kill z 2014 roku. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jakim językiem należy opisywać doświadczenia operatorów dronów. Zapytamy też o to, w jaki sposób przedstawiać współczesny, usieciowiony konflikt zbrojny, którego przebieg i działania uczestników nie wpisują się w typowe konwencje charakterystyczne dla kina wojennego. Chociaż, być może film Niccola nie jest filmem o globalnej wojnie z terroryzmem, ale o niebezpieczeństwach związanych z ekspansją szarych stref demokracji. Spróbujemy także zidentyfikować czające się na widzów pułapki.

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu rozdziały: „Psychopathologies of the Drone” oraz „Killing from a Distance”)
 
6. Niefortunne drony. Wypadki, awarie i kolizje w przestworzach
19.05.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Tematem seminarium będzie proces oswajania dronów przez cywilnych użytkowników. Przyjrzymy się uważnie powstałemu w związku z tym procesem odrębnemu gatunkowi amatorskiego wideo właściwemu przede wszystkim serwisowi You Tube, jakim jest „drone fail”.

 
7. Krajobraz wygodnego zabijania
prowadzenie: Błażej Kolański

 

Fotografia wykorzystana w nagłówku: U.S. Air Force (domena publiczna)