Dajcie mi laboratorium, a poruszę humanistykę

Członkowie naszego Laboratorium – Dorota Wolska, Jacek Małczyński i Aleksandra Kil – wzięli udział w konferencji Nowa humanistyka – zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, zorganizowanej w Krakowie przez Humanistyczne Konsorcjum Naukowe Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydziału Polonistyki UJ (27–29.06). W wystąpieniu poświęconym laboratoryzacji współczesnej humanistyki podjęli kwestie archeologii laboratorium humanistycznego oraz kluczowych dla tego rodzaju przedsięwzięć intelektualnych form pracy zespołowej.

pobierz:
abstrakt
slajdy
program całej konferencji

 
Grafika wykorzystana w nagłówku: Nowa Humanistyka (Facebook)