Laboratorium jako idea i instytucja kultury nowoczesnej

W roku akademickim 2016/2017 zespół Laboratorium Humanistyki Współczesnej (Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Rafał Nahirny, Renata Tańczuk, Dorota Wolska, Magdalena Zamorska, Dawid Junke) wraz z zaproszonymi gośćmi prowadzi zajęcia opcyjne dla studentów I-III roku kulturoznawstwa. Kurs ma formę eksperymentalną, a jego przedmiotem jest laboratorium rozumiane zarówno jako idea, jak i instytucja kulturowa.

W trakcie zajęć będą nas interesować m.in. następujące zagadnienia:

I semestr:

– antropologia laboratorium przyrodniczego (Bruno Latour i studia nad nauką);
– muzeum jako laboratorium;
– archeologia laboratorium humanistycznego: gabinety osobliwości, pracownia alchemiczna, Laboratorium Antropologii Społecznej C. Lévi-Straussa laboratorium A. Warburga: Atlas obrazów Mnemosyne;

II semestr:

– laboratorium społeczne J. Benthama;
– teatr jako laboratorium (Teatr Laboratorium J. Grotowskiego);
– laboratorium w sztuce/sztuka jako laboratorium;
– laboratorium w popkulturze (np. seriale);
– laboratorium humanistyczne;
– laboratoria nowych mediów (medialab);
– eksperymentowanie w humanistyce;
– tekst jako laboratorium.

Planowane są także wizyty w laboratoriach i muzeach.

 

laboranci

Przegląd Sztuki Survival Błąd w sztuce , Wrocław 2014 (fot. AK)