List prof. Alana Liu w obronie kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Prof. Alan Liu (University of California, Santa Barbara), który był gościem Laboratorium Humanistyki Współczesnej w czerwcu 2017 roku, wystosował list do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapowiedzi usunięcia kulturoznawstwa z listy dyscyplin naukowych:


„Jedną z najbardziej stymulujących intelektualnie międzynarodowych wizyt, jaką odbyłem w ciągu mojej 28-letniej zawodowej kariery, była wizyta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w czerwcu 2017 roku, gdzie poprowadziłem dwa wykłady i spotkałem znakomitych członków zespołu, doktorantów i publiczność uczestniczącą w zorganizowanych przez Instytut wydarzeniach. Szczególnie warte uwagi było Laboratorium Humanistyki Współczesnej działające w Instytucie, które prowadzi badania nad kulturowym znaczeniem mediów cyfrowych, relacjami między dyscyplinami humanistycznymi oraz „laboratoryjnymi” naukami ścisłymi, a także relacjami między starymi mediami, takimi jak książki, i nowymi, jak Internet. Ponieważ moje własne badania w zakresie cyfrowej humanistyki i studiów nad nowymi mediami łączą się z tymi polami, ale również dlatego, że jestem badaczem znanym z bardziej tradycyjnych studiów (zwłaszcza nad wczesną, dziewiętnastowieczną literaturą romantyczną), doceniam, jak ważne tego rodzaju badania kulturoznawcze są dla Polski”