Magdalena Zamorska i Rafał Nahirny gośćmi Macieja Przestalskiego w Radiu RAM

W sobotę 31.11.2015 r. Magda Zamorska i Rafał Nahirny byli gośćmi Macieja Przestalskiego w Radiu RAM, gdzie opowiadali o bezzałogowych statkach powietrznych, końcu prywatności i zakończonej właśnie konferencji „Czego pragną drony?”. Całej audycji można odsłuchać poniżej.

 

 
Fotografia wykorzystana w nagłówku: Maciej Przestalski (Radio RAM)

Dwie strategie dla współczesnej humanistyki // Magdalena Zamorska

[fragment pochodzi z tekstu: Magdalena Zamorska, Czy nauki humanistyczne mogą sprawnie i wydajnie performować?, „Prace Kulturoznawcze”, nr 15, 2013]

W jaki sposób reprezentanci nauk humanistycznych mogą zaadaptować i przefiltrować wiedzę będąca pochodną rozmaitych badań laboratoryjnych przeprowadzanych właśnie za pomocą sprzętów wysokiego performansu (high performance) unikając redukcjonizmu biologicznego? Czy możliwa jest interdyscyplinarność nie tylko w ramach określonej dziedziny, ale również pomiędzy dyscyplinami należącymi do różnych dziedzin nauk?

Oczywiście postulat interdyscyplinarności nie jest niczym nowym w filozofii nauki, wystarczy wspomnieć działania Koła Wiedeńskiego założonego w 1922 roku czy w kolejnych odsłonach jako „trzecia kultura” Johna Brockmana [1] (1991) czy metafora „pięciu kultur” Rogera F. Maliny [2] (2004). Obecnie punktem wyjścia nie są filozoficzne postulaty, ale rynkowe zapotrzebowanie na interdyscyplinarne konsorcja, których zadaniem byłoby interpretowanie i zmienianie rzeczywistości. To zapotrzebowanie wzrasta wraz z rozwojem kultury informacyjnej, społeczeństwa sieci, cyberkultury.

Dwie strategie dla współczesnej humanistyki proponuje Agnieszka Jelewska [3]. Pierwszą z nich określa jako „jawnie interdyscyplinarną”. Odnajdujemy ją w metodologii (czy może raczej anty-metodologii) badań McKenziego oraz Bruno Latoura. McKenzie w pierwszej części swojej książki buduje metamodel performansu. Przyglądając się sieci uwikłań performansu próbuje „podejść” performatywność z wielu stron równocześnie. W drugiej części mnoży, zapętla i „sieciuje” coraz więcej szczegółowych przypadków, by w efekcie dotrzeć do jądra cyklonu, w którym ten wir rozpada się i zamiera.

Podobną metodę badawczą proponuje (choć nie dosłownie) w swoich pracach Latour. Doskonałą próbą unaocznienia niemocy klasycznych metod prowadzenia badań (rozumianych jako zbiór reguł i recept służących poprawnemu zbudowaniu modelu badawczego i kontekstualnej analizie oraz wyjaśnieniu problemu) jest jego krótkie „interludium w formie dialogu” zatytułowane O trudnościach bycia ANT-owcem [4]. Mówiąc w ogromnym skrócie zalecenie jest wyjątkowo nieskomplikowane: przede wszystkim obserwacja i opis, a sposób analizy wyłoni się sam. Zadaniem badacza jest sporządzenie jak najbardziej szczegółowego opisu sieci relacji, w której funkcjonuje aktor (przedmiot naszych badań). Jednak to nie badacz tworzy interpretację performansu badanego, ale sam aktor (performer). „Aktorzy sami tworzą wszystko, włączając w to swe własne ramy, swe teorie, swe kontekst, swe metafizyki, nawet swoje ontologie…” [5], a badacz musi posiłkować się radą: „rozpoznaj zawartość wszystkich połączeń, a kontekst zjawi się sam” [6].

Metodologie tych badaczy wydają się obrazować niemożność i bezcelowość prób kategoryzowania i kontekstualizowania płynnej rzeczywistości performansu zgodnie z odgórnie przyjętymi metodologią badań i paradygmatem interpretacyjnym, jak również z odgórnie założonym, zamkniętym polem badawczym.

Metodologie tych badaczy wydają się obrazować niemożność i bezcelowość prób kategoryzowania i kontekstualizowania płynnej rzeczywistości performansu zgodnie z odgórnie przyjętymi metodologią badań i paradygmatem interpretacyjnym, jak również z odgórnie założonym, zamkniętym polem badawczym.

Wszelkie kategorie są u Latoura pochodną analiz dokonywanych przez samych badanych. Z kolei u McKenziego badanie performansu samo jest działaniem performatywnym.

Druga strategia, którą Jelewska określa jako „ukrytą” polegałaby na „budowaniu tzw. modeli testowych, które przez swoją konstrukcję mogłyby przeciążać system (…) w ramach tych działań można by odsłonić te modele, które są puste, tzn. ustanowione na zasadach autoreferencji i operują odniesieniami wewnątrz własnych odniesień. Strategia odsłaniałaby tak naprawdę niebezpieczeństwo, którego jesteśmy świadkami, zamykania fragmentów nauki wewnątrz samoregulujących i samoreplikujących się systemów” [7]. Tym samym można by zapobiec zamykaniu się wiedzy w pętli bezproduktywnego wewnętrznego sprzężenia. Ta strategia jest strategią trudniejszą, subwersywną.

Efektem stosowania obu tych strategii jest projekt otwarty. Jego skuteczność jest weryfikowana performatywnie i sieciowo, co oznacza, że najważniejszym aspektem aktywności badawczej jest uruchamianie dalszych procesów (twórczych, badawczych). Liczy się oddźwięk, skuteczność, uruchomienie procesu interakcyjnego, pętli sprzężenia zwrotnego, i to nie tylko pomiędzy badaczami-teoretykami, ale również w szerszym polu nauki-humanistyki-sztuki-technologii. Projekt badawczy, którego celem jest nie tylko diagnozowanie, objaśnianie i kategoryzowanie, ale właśnie performowanie rzeczywistości nie może podlegać ocenie parametrycznej.

Projekt badawczy, którego celem jest nie tylko diagnozowanie, objaśnianie i kategoryzowanie, ale właśnie performowanie rzeczywistości nie może podlegać ocenie parametrycznej.

Takiej oceny po pierwsze nie sposób zastosować wobec tego rodzaju projektów, a po drugie taki tryb ewaluacji może otwierać drzwi firmom działającym we własnym rynkowym interesie (tak się na przykład dzieje w przypadku niektórych wydawców pism naukowych, o czym pisałam wcześniej).

W efekcie ważniejsza od wertykalności badań (głębokości) i interpretacji staje się ich horyzontalność (rozległość, sieciowość).

Przypisy:

  1. Por. J. Brockman, Powstaje trzecia kultura, w: John Brockman (red.), Trzecia kultura. Nauka u progu trzeciego tysiąclecia, przeł. Piotr Amsterdamski, Justyna i Marek Janaszkowie, Marcin Ryszkiewicz, Michał Tempczyk, Witold Turopolski, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996, s. 15-36.
  2. Por. R. F. Malina, ‘Leonardo’ Timeshift. 1959, 1969, 2004, 2029, w: G. Stocker, Ch. Schopf (red.), Timeshift – the World in Twenty-Five Years, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2004; za: P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext, Katowice 2010, s. 28-30.
  3. Por. A. Jelewska, Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2012.
  4. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Universitas, Kraków 2010, s. 203-227.
  5. Op.cit., s. 212.
  6. Op.cit., s. 213.
  7. A. Jelewska, Sensorium, Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2012.

Fotografia w nagłówku: Darcy (CC BY 2.0)

Post jest częścią serii Fragmenty. Zobacz pozostałe wpisy.

Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka

Wrocław, 29 października 2015 r., ul. Szewska 36
Instytut Kulturoznawstwa UWr
Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr

 

pobierz: program konferencji i książka abstraktów w wersji PDF (projekt: Mateusz Gietner)
pobierz: call for papers (PDF)
zobacz: relacja fotograficzna (Facebook)

 

dr Piotr J. Fereński (UWr), Prawo do dronów

dr Andrzej Postawa (PWr), Drony a bezpieczeństwo i prywatność informacji

mgr Marta Habdas (UJ), Nie-ludzka perspektywa: drone photography i topos spojrzenia z lotu ptaka

mgr Anna Sarosiek (UPJPII, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych), Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego

zobacz prezentację: mgr Anna Sarosiek, Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego (PDF)

dr Tomasz Wójtowicz (WSIiZ), Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia się etos wojownika

zobacz prezentację: dr Tomasz Wójtowicz, Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia się etos wojownika (PDF)

mgr Karolina Chyla (UWr), Implikacje wykorzystania dronów dla bezpieczeństwa Arktyki

mgr Justyna Stasiowska (UJ), Sound of everyday fear – dźwiękowe oddziaływanie dronów w kontekście nowych form nadzoru

mgr Kaja Kowalczewska (UJ), Zasada humanitaryzmu a używanie robotów bojowych z postępującą autonomicznością. Perspektywa prawna

mgr Katarzyna Peplinska (UJ), Enrique Iglesias łapie drona, czyli drony w perspektywie performatycznej

mgr Agata Ludzis-Todorov (SWPS UH), Drony na Twitterze – prezentacja projektu „Digital Source Criticism”

strona projektu Digital Source Criticism

get out. get in. performans Ireny Lipińskiej

Konferencji towarzyszył performans Ireny Lipińskiej get out. get in. (trzecia próba eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze), prezentowany przez Pracownię Katedry Mediacji Sztuki i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

pobierz pełen opis: Performans get out. get in. (PDF)
zobacz: relacja fotograficzna (Facebook)

 

Organizatorzy:
dr Rafał Nahirny (rafal.nahirny@uwr.edu.pl)
dr Magdalena Zamorska (magdalena.zamorska2@uwr.edu.pl)
mgr Aleksandra Kil (aleksandra.kil@uni.wroc.pl)
Mateusz Gietner (mateuszginta@gmail.com)

Strona internetowa konferencji: http://www.laboratorium.uni.wroc.pl/konfernecja-drony/

 

Fotografia wykorzystana w nagłówku: Brian Ferguson (domena publiczna)

Humanistyka w cieniu dronów

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach z cyklu „Humanistyka w cieniu dronów”. Będziemy dyskutować o problemach etycznych, w jakie wikła nas współczesna, mocno usieciowiona wojna z terroryzmem. Przedmiotem analiz podczas seminariów staną się także aspekty wizualne i audialne technologii wykorzystanej przy konstrukcji nowoczesnych bezzałogowych statków powietrznych. Spotkania mają charakter zamknięty, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rafałem Nahirnym (rafal.nahirny@uwr.edu.pl).
 
Program:
 
1. O statkach w butelkach i niezgodzie, która buduje (zbiorowość). Wprowadzenie do kartografii kontrowersji
6.05.2015, godz. 17.00, sala nr 7
prowadzenie: mgr Aleksandra Kil

Na środowym spotkaniu porozmawiamy o mapowaniu kontrowersji – dydaktycznej wersji teorii aktora-sieci, która ma służyć obserwowaniu i opisywaniu „magmatycznych“, stających się na naszych oczach, spornych elementów życia społecznego. Metoda ta wywodzi się z socjologii wiedzy naukowej i jest wiązana z ANT i STS, ale ostatnio migruje też coraz śmielej w inne humanistyczne obszary badawcze, zajmujące się architekturą, dizajnem czy urbanistyką. Zastanowimy się, jak stosować pojęcie kontrowersji (odróżniane od potocznego użycia tego słowa), by mogło ono wzbogacić refleksję nad dronami oraz nasze własne skrzynki na narzędzia.

 
2. Wprowadzenie do badań nad dronami
3.06.2015, godz. 15.00, sala nr 7
wystąpienia: Mateusz Gietner, dr Rafał Nahirny, dr Magdalena Zamorska

Podczas seminarium zastanowimy się nad tym, czy i jak możemy uczynić drony obiektem kulturoznawczych/(post)humanistycznych badań. W tym celu będziemy rozmawiać o (pre)historii dronów, teorii spojrzenia, nowych modelach sprawowania władzy i kontrolowania terytorium, życiu pod dronami, doświadczeniach operatorów, współczesnej sztuce krytycznej i eksperymentach artystycznych oraz kulturze DIY i entuzjastach dronów.

 
3. Biopolityka – nekropolityka – nekroetyka
23.06.2015, godz. 15, sala nr 7
wprowadzenie: mgr Aleksandra Kil (biografia intelektualna Grégoire Chamayou), Mateusz Gietner (Eyal Weizman i etyka mniejszego zła), dr Rafał Nahirny (koncepcja nekropolityki Achille Mbembe)

Ataki dronów, jak przekonuje G. Chamayou, uzasadniane są przez ich zwolenników także przy pomocy argumentów o charakterze etycznym. W trakcie seminarium będziemy się zastanawiać nad tym, czym jest opisywana przez francuskiego badacza nekroetyka. Jeżeli jest ona jakąś „zdegenerowaną” formą etyki, to jak ją rozpoznać, żeby nie wpaść w jej pułapkę? Czy zwolennicy nekroetyki operują jakimiś powtarzalnymi schematami myślenia i argumentacji? Jak możemy poddać je skutecznej krytyce?

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu: część III „Necroethics”)

 
4. O dronach pięknych jak motyle, natrętnych jak komary i pracowitych jak mrówki
21.01.2016, godz. 17:00, sala nr 7
wprowadzenie: dr hab. Renata Tańczuk

Równie często jak o historii zwykliśmy mówić o przyrodzie, że jest naszą nauczycielką. Niezależnie od tego jak daleko jesteśmy dziś od natury, jest ona dla nas stałym punktem odniesienia, gdy myślimy o naszej ludzkiej tożsamości, o świecie, w którym żyjemy i żyć chcemy. Technologią w znacznym stopniu rządzi zasada powtórzenia i naśladowania tego, co stworzyła natura. Można stwierdzić, że wbrew idei postępu głosi ona, np. biomimetyka, że nie jesteśmy w stanie stworzyć nic lepszego od natury, możemy tylko wykorzystywać i naśladować ją samą, jej rozwiązania, tworząc równoległy świat technonatury, technofauny, technoflory.Podczas seminarium przyjrzymy się zjawisku naturalizacji i animalizacji dronów analizując wybrane przykłady: eMotionButterflies, SmartBird i BionicOpter firmy Festo, projekt MAV U.S. Air Force – Flapping Wing Micro Air Vehicle.

 
5. Człowiek, który stał się dronem. Dyskusja o filmie Good Kill (2014) Andrew Niccola
3.03.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Na najbliższym seminarium będziemy rozwiać o filmie Andrew Niccola Good Kill z 2014 roku. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jakim językiem należy opisywać doświadczenia operatorów dronów. Zapytamy też o to, w jaki sposób przedstawiać współczesny, usieciowiony konflikt zbrojny, którego przebieg i działania uczestników nie wpisują się w typowe konwencje charakterystyczne dla kina wojennego. Chociaż, być może film Niccola nie jest filmem o globalnej wojnie z terroryzmem, ale o niebezpieczeństwach związanych z ekspansją szarych stref demokracji. Spróbujemy także zidentyfikować czające się na widzów pułapki.

lektura: G. Chamayou, A Theory of The Drone, 2015 (tu rozdziały: „Psychopathologies of the Drone” oraz „Killing from a Distance”)
 
6. Niefortunne drony. Wypadki, awarie i kolizje w przestworzach
19.05.2016, godz. 15:30, sala nr 7
prowadzenie: dr Rafał Nahirny

Tematem seminarium będzie proces oswajania dronów przez cywilnych użytkowników. Przyjrzymy się uważnie powstałemu w związku z tym procesem odrębnemu gatunkowi amatorskiego wideo właściwemu przede wszystkim serwisowi You Tube, jakim jest „drone fail”.

 
7. Krajobraz wygodnego zabijania
prowadzenie: Błażej Kolański

 

Fotografia wykorzystana w nagłówku: U.S. Air Force (domena publiczna)

Issue Mapping for an Ageing Europe. Książka współautorstwa Aleksandry Kil

book_9789089647160_178W wydawnictwie Amsterdam University Press ukazała się książka współautorstwa Aleksandry Kil, członkini Laboratorium. Issue Mapping for an Ageing Europe to nowatorski przewodnik wprowadzający w tematykę mapowania kwestii społeczno-politycznych za pomocą metod cyfrowych. Taką ważną obecnie sprawę stanowi nadchodzący kryzys starzenia się społeczeństw Europy i jego wpływ na współczesne państwa i ich systemy ubezpieczeń społecznych. Książka łączy trzy główne podejścia do mapowania problemów (issue mapping): Latourowską kartografię społeczną, kartografię ryzyka zaproponowaną przez Ulricha Becka oraz neokartografię krytyczną Jeremy’ego Cramptona. Te modele badawcze, wsparte metodami cyfrowymi, zostały wykorzystane w mapowaniu problemów związanych ze starzeniem się, w tym dyskusji dotyczących definiowania tak zwanej starości, kulturowych filozofii starzenia się, migracji pracowników opieki społecznej, a nawet europejskich wariacji na temat odmładzającej kuchni. Issue Mapping for an Ageing Europe podejmuje naglący problem społeczny, sięgając po narzędzia z zakresu badań nad nowymi mediami.

zobacz: strona wydawnictwa

pobierz: ebook w serwisie OAPEN Library

O „Epilogach” Dariusza Czai rozmowy kulturoznawcze

Na listopadowym spotkaniu (19 listopada 2014) w gościnnych progach klubu dyskusyjnego CaféTHEA, działającego przy Instytucie Grotowskiego, dyskutowaliśmy z profesorem Dariuszem Czają (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński) o jego nieopublikowanej jeszcze książce pt. Epilogi. Rozmowy antropologiczne. Składa się ona z rozmów z Autorem, poświęconych jego pracom: Sygnaturze i fragmentowi, Anatomii duszy, Lekcjom ciemności, Gdzieś dalej, gdzie indziej i Znakom szczególnym. Epilogi nie wyczerpują jednak zestawu pytań, do jakich skłania lektura książek Czai. By wymienić ledwie kilka poruszanych przez nas wątków, wspomnijmy, że zajmowały nas: racjonalność właściwa humanistyce i przypisywany jej przez Czaję grzech „historyzmu”, „wyporność” języków humanistycznych, relacje między podróżowaniem a opowieścią o nim, podróże antycypowane, miejsce zwierząt w „anatomii duszy” i poszukiwanie duszy w „języku potocznym” sztuki, czyli w popkulturze.

Antropologia Nowoczesnych Bruno Latoura

W roku akademickim 2013/2014 odbywały się spotkania poświęcone dyskusjom nad najnowszą książką (i towarzyszącą jej platformą internetową) Bruno Latoura. Ta obszerna i wielowątkowa lektura zapowiadana była jako pozytywne, konkluzywne rozwinięcie tez zawartych w interesującej dla nas wcześniejszej pracy francuskiego filozofa, zatytułowanej Nigdy nie byliśmy nowocześni. Choć dyskutowana książka przypominała nam stylem poprzednie publikacje autora, to podążenie za jego nowymi inspiracjami (m. in. E. Souriau, G. Simondon) i korektami niegdysiejszych ustaleń (choćby innym tonem przybieranym w mówieniu o nauce, której teraz koniecznie „musimy zaufać”) stanowiło dla nas wyzwanie. Krytycy we Francji uznali, że swą Antropologią Nowoczesnych Latour dokonuje zwrotu, który można by nazwać metafizycznym.

„Laboratoryjne” próby wspólnego odczytania AIME zaowocowały pomysłem zorganizowania konferencji „Kultura, polityka, wartości. Teoria aktora-sieci a współczesna humanistyka”.

 
Fotografia w nagłówku: Harald (CC BY-SA 2.0)

Fragmenty

„Fragmenty” to cykl wpisów, na który składają się zapiski, krótkie wypowiedzi, recenzje i komentarze autorstwa członków Laboratorium i współpracowników, które nawiązują do tematyki seminariów i badań prowadzonych w ramach pracowni.

Dotychczas opublikowane wpisy:

Fotografia z nagłówka: Clint Mason (CC BY 2.0)