Podróż nieskończona… pomiędzy… miejscem a czasem

W roku akademickim 2015/16 w ramach specjalności „Performans – sztuka rozwoju” przeprowadziliśmy eksperymentalnie zajęcia łączone: przedmiot Performans przemiany został zrealizowany we współpracy z Pracownią Intermediów wrocławskiej ASP. Ze strony ASP opiekunami projektów byli prof. Maciej Albrzykowski oraz dr Małgorzata Kazimierczak, a ze strony UWr – dr Magdalena Zamorska. Docelowo chcemy utworzyć przedmiot pomostowy, formalnie zakotwiczony w programach nauczania obydwu uczelni.

Eksperymentalna formuła pozwoliła nawiązać współpracę studentkom, które w swoich praktykach badawczo-naukowych i artystycznych posługują się odmiennymi językami. W ramach wspólnie odbywanych spotkań konwersatoryjnych oraz praktycznej współpracy projektowej obie grupy mogły rozwijać nowe, wykraczające poza podstawowe programy nauczania kompetencje. Tematem, który był dyskutowany w oparciu o szereg tekstów należących już do kanonu współczesnej humanistyki, w tym obejmujących zagadnienia krytyki społecznej i artystycznej oraz praktyk kuratorskich, i który stanowił równocześnie inspirację dla powstających projektów artystycznych, było ARCHIWUM. Powstające projekty przyjęły formę performansów multimedialnych, instalacji, instalacji partycypacyjnych oraz instalacji wideo. Pracom artystycznym towarzyszy dokument tekstowy zawierający zarówno opisy koncepcji artystycznej, jak i impresje dotyczące procesu twórczego.

Część projektów, które powstały w wyniku połączenia kompetencji badawczych i artystycznych studentek Uniwersytetu i Akademii została zaprezentowana na wystawie PODRÓŻ NIESKOŃCZONA… POMIĘDZY… MIEJSCEM A CZASEM. Wydarzenie odbyło się w ramach PODWODNEGO WROCŁAWIA 2016, IX edycji SCENY SZTUKI INTERMEDIALNEJ; kuratorka projektu (dr Kazimierczak) stworzyła „wspólną przestrzeń” będącą miejscem prezentacji postaw twórczych zarówno cenionych, jak i początkujących wrocławskich artystów. Wernisaż wystawy miał miejsce na Dworcu Świebodzkim (Plac Orląt Lwowskich 1) w piątek 17 czerwca 2016, o godz. 19.00.

Uczestniczkami eksperymentalnego programu były w roku akademickim 2015/16 były studentki II roku kulturoznawstwa: Julia Bortnik, Anna Chrobot, Aleksandra Jankowska, Marta Jasilkowska, Adela Kaźmierkiewicz, Kamila Kocuła, Anna Kozieł, Martyna Lepka, Natalia Łajewska, Jolanta Macała, Suzana Piątkowska, Oliwia Sabiniak, Małgorzata Szymoniak, Daria Wziątek.

zobacz: szczegółowy opis projektów (pdf)