Publikacje

Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia władzy (2017)
Rafał Nahirny, Magdalena Zamorska, Aleksandra Kil (red.)

Fragment recenzji dr. hab. Krzysztofa Abriszewskiego: Należy bardzo pozytywnie ocenić zamiar wydania publikacji, w której problematyka dronów zostaje podjęta z jak najszerzej rozumianej perspektywy kulturoznawczej, oferując przy tym wiele odmiennych stanowisk sugerowanych też w podtytule pracy – »Od wizualnych atrakcji do spojrzenia władzy«. Drony – wiele Autorek i Autorów recenzuje tomu wskazuje na nieprecyzyjność tego określenia, ale zostańmy przy nim właśnie dlatego, że jest w potocznym użyciu oraz pozostaje inkluzywnie niedookreślone – są nowym artefaktem, który zaczyna zaludniać nasz wspólny świat. W pewnych jego obszarach dzieje się to szybciej, w innych wolniej. To świeże zjawisko jest w książce akcentowane i analizowane na różne sposoby: jako kłopotliwe doświadczenie bycia podglądanym, jako problem formalno-prawny działań militarnych, jako doświadczenie estetyczne »sprzęgania się« z aktorem pozaludzkim, a także jako wywoływanie głębokiego lęku. Za bardzo trafną więc należy uznać próbę zmierzenia się z tym nowym fenomenem, rozpoznania go, rozważenia jego konsekwencji, postawienia pytań o skutki i zmiany, jakie wywoła. Można to potraktować jako coś na kształt humanistycznego systemu (względnie) wczesnego rozpoznania i ostrzegania.


Ku laboratorium humanistycznemu (2017)
Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska

Artykuł stanowi próbę metarefleksji nad zjawiskiem „laboratoryzacji” humanistyki. Nawiązując do tekstu B. Latoura Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, autorzy zastanawiają się, czy i jak laboratorium może odmienić humanistykę oraz odróżniają laboratorium w humanistyce i laboratorium humanistyczne. Autorzy przedstawiają próbkę archeologii laboratorium humanistycznego (Ch.S. Peirce, A. Warburg, C. Lévi-Strauss). Rozważają także możliwość pracy zespołowej w humanistyce, uznając ten aspekt za najmniej rozpoznany. Proponowana przez autorów „współmyślność” jest kluczowym przejawem laboratoryjnej współpracy. Twierdzą oni, że laboratorium może stanowić locus oporu na uniwersytecie w czasach jego kryzysu.

dostęp: artykuł w bazie CEEOL


PK-VIII-baner

Prace Kulturoznawcze XVIII. Kultura nie-ludzka (2015)
Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska (red.)

pobierz: wprowadzenie (pdf)

pobierz: spis treści (pdf)