Religion, (Post-)Secularism, and Culture. Transdisciplinary Perspective

20.11.2015.
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

O religii, (post)sekularyzmie i kulturze dyskutowali uczestniczki i uczestnicy międzynarodowego seminarium, które odbyło się w piątek 20 listopada we Wrocławiu. Organizatorem spotkania było Laboratorium Humanistyki Współczesnej, działające w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się profesor Olivier Roy z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, autor między innymi Holy Ignorance, książki stawiającej na nowo pytanie o relacje religii i kultury w kontekście globalizacji i sekularyzacji. Ta właśnie problematyka stanowiła przedmiot seminarium.

Językiem obrad był język angielski. Patronat medialny nad seminarium objął tygodnik „Kultura Liberalna”.

zobacz: relacja fotograficzna (Facebook)


Olivier Roy (European University Institute), Why Religion Matters More Than Ever in a Secular Western Society?

Monika Bobako (Adam Mickiewicz University in Poznan), Postcolonial Postsecularism. Islam and the Reconfiguration of the Debate on Religion and Emancipation

Harald Wydra (University of Cambridge), Politics at the Limits: Borders, Victims, and Sacrifice

Herman Tak (University College Roosevelt, Utrecht), On Secularism, Post-Secularism and a Few Naïve Realist Fallacies

Ewa Tak-Ignaczak (University College Roosevelt), Farewell to Organised Religion – Contemporary Dutch prose, a Few Texts, Paratexts, and Contexts

Izolda Topp (University of Wroclaw), Invented Religions. About Secularization in Siberia After Political Transformation

Tomasz Sieczkowski (University of Lodz), The Politics of New Atheism

Dawid Junke (University of Wroclaw), To Each Their Own Heaven. Dead Like Me, Secularism and Individualistic Culture

Koordynatorzy:

Dr hab. Dorota Wolska, kierowniczka Laboratorium Humanistyki Współczesnej
Michał Matlak, Europejski Instytut Uniwersytecki

pobierz: program (PDF)