O „Epilogach” Dariusza Czai rozmowy kulturoznawcze

Na listopadowym spotkaniu (19 listopada 2014) w gościnnych progach klubu dyskusyjnego CaféTHEA, działającego przy Instytucie Grotowskiego, dyskutowaliśmy z profesorem Dariuszem Czają (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński) o jego nieopublikowanej jeszcze książce pt. Epilogi. Rozmowy antropologiczne. Składa się ona z rozmów z Autorem, poświęconych jego pracom: Sygnaturze i fragmentowi, Anatomii duszy, Lekcjom ciemności, Gdzieś dalej, gdzie indziej i Znakom szczególnym. Epilogi nie wyczerpują jednak zestawu pytań, do jakich skłania lektura książek Czai. By wymienić ledwie kilka poruszanych przez nas wątków, wspomnijmy, że zajmowały nas: racjonalność właściwa humanistyce i przypisywany jej przez Czaję grzech „historyzmu”, „wyporność” języków humanistycznych, relacje między podróżowaniem a opowieścią o nim, podróże antycypowane, miejsce zwierząt w „anatomii duszy” i poszukiwanie duszy w „języku potocznym” sztuki, czyli w popkulturze.