Think Tank Choreograficzny Malta 2017

Członkini Laboratorium Magdalena Zamorska została zaproszona do współtworzenia Think Tanku Choreograficznego, „nieistniejącej organizacji, która ma stać się rzeczywistą platformą wymiany i rezerwuarem pomysłów na przyszłość”.

W ramach cyklu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie w Poznaniu odbędzie się szereg wydarzeń związanych z nowa choreografią i nowym tańcem, którego kuratorem jest Mateusz Szymanówka. W dniach 20-23 czerwca Magdalena Zamorska będzie uczestniczyć w godzinach porannych (w roli obserwatorki) w Nobody’s Business Doing Nobody’s Dance – spotkaniu artystów tańca i choreografii mającym na celu „wymianę praktyk w sztukach performatywnych”.

Natomiast w sesji popołudniowej odbędzie się „cykl zamkniętych dla publiczności spotkań pod hasłem Think Tank Choreograficzny myśli kolektywnie, w których uczestniczyć będą przedstawiciele polskiej sceny tańca współczesnego oraz goście z zagranicy. Ich celem będzie rozmowa o kontekście, który kształtują twórcy tańca – możliwościach współpracy i samoorganizacji oraz relacjach z instytucjami i publicznością. Co udało się osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? Jakie rozwiązania są skuteczne i dlaczego? W jaki sposób z podobnymi problemami radzą sobie twórcy za granicą? Jakie mogą być spodziewane i niespodziewane scenariusze rozwoju choreografii i tańca w Polsce?”.

„Think Tank Choreograficzny to projekt badawczy poświęcony praktykom, metodom i narzędziom rozwijanym na styku polskiej i międzynarodowej sceny tańca współczesnego, wykorzystujący formę wywiadu jako sposób wytwarzania wiedzy i jej upubliczniania. Jego celem jest przybliżanie działalności polskich choreografek i choreografów poprzez wspólne poddanie refleksji metod pracy, konceptów napędzających procesy twórcze, historii praktyk oraz kontekstów, w których pracują artyści. Think Tank Choreograficzny jest zainteresowany tańcem jako kulturą wiedzy, w której informacje i umiejętności generowane są przede wszystkim w ciałach i przekazywane poprzez ciała. Wiedzy, która krąży między sceną, studio, galerią, muzeum, warsztatami, laboratoriami, oknami przeglądarek, dyskami komputerów oraz innymi przestrzeniami, w których choreografuje się i tańczy. Wiedzy z pierwszej i z drugiej ręki, która przekształca się migrując między ciałami i kontekstami. Wiedzy, którą czasami trudno przełożyć na słowa”.

Więcej informacji:

http://ttch.pl/

http://www.artstationsfoundation5050.com/taniec/wydarzenie/nobodys-business-doing-nobodys-dance/3154

Facebook: strona wydarzenia