Witajcie w antropocenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach poświęconych antropocenowi. Spotkania mają charakter zamknięty, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Jackiem Małczyńskim (jacek.malczynski@gmail.com).

Program:

1. Witajcie w antropocenie!
18.03.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– D. Chakrabarty, Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 168-199.
– J. Bennett, Życie w antropocenie, przeł. J. Bednarek, w: Ekologie, red. A. Jach, P. Juskowiak. A. Kowalczyk, Łódź 2014, s.189-199.

2. Kres wzniosłości?
07.04.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– B. Latour, Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez sztukę i politykę, przeł. A. Kowalczyk, w: Ekologie, red. A. Jach, P. Juskowiak. A. Kowalczyk, Łódź 2014, s. 157-174.
– B. Latour, How to Sort out the Many Ambiguities of the Concept of Anthropocene,

3. Zabijanie w XXI wieku
12.05.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2010.
– C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buraś, Warszawa 2012.

4. Geologia mediów
02.06.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– J. Parikka, A Geology of Media, Minneapolis, London 2015.
– J. Żylińska, Czy mamy bać się końca świata? Afekt, geologia i posthumanizm jako wyznaczniki nowego horyzontu w humanistyce, przeł. P. Poniatowska, w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, Warszawa 2015, s. 49-69.

5. „Co się dzieje w naszym domu”?
16.06.2016, godz. 15:30, sala nr 7

lektury:
– Encyklika Laudato Si’ Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom

 
Fotografia wykorzystana w nagłówku: Alfred Palmer (domena publiczna)